Stigs Bjergby Forsamlingshus

Stigs Bjergby forsamlingshus historie.

Lavet af Hanne Jensen, formand for Stigs Bjergby beboerforening 2007

En flok på 6 -7 borgere i Stigs Bjergby var samlet til møde, hvor de blev enige om at der skulle dannes en forening til at bygge et forsamlingshus, som skulle bruges til andespil, sommerfest og skolen kunne så bruge salen som gymnastiksal, altså et kulturelt sted for byens borger. Dette skete i 1946/47 Det var bl.a. husmand Hjalmar Nielsen, Elinstallatør Gunner Hansen, Gårdejer Christian Pedersen på Nybygård, og Førstelærer Alfred Nielsen Stigs Bjergby skole. I denne forening blev elinstallatør Gunner Hansen formand, og der blev så solgt aktier a 25- 50- 100 kr. der blev tegnet 215 aktionærer, med et samlet beløb på datidens kr. 22.450 kr.

På det tidspunkt var Alfred Nielsen formand for amts gymnastik og havde derfor også noget at gøre med Høve pladsen, Høve pladsens bygninger er gamle barakker fra efterkrigstiden, de var blevet brugt som sygehus m.m.. og Alfred Nielsen vidste at der stod en gammel tysker barak ovre i Ålborg, der var så 4 som tog over og så på disse.

De 4 herrer som var taget til Ålborg, købte så denne tysker barak for 6000 kr. som så blev transporteret i samlesæt med jernbanen til Mørkøv, skilt i tagkonstruktion - døre - gulvbrædder o.s.v.
Lokale håndværkere satte det op og byggede det med røde mursten. Det var blevet bestemt på en ekstra generalforsamling i Stigs Bjergby den 27 marts 1949, at det skulle opføres med røde sten udvendig. Hvorfor der er denne niveau forskel er på grund af kloakrør, som ligger så man ikke kunne grave længere ned.
Byggeriets pris blev 40- 50.000 kr., lånt i banken, samt de aktier som var tegnet. Foreningen spurgte den daværende Cykelsmeds kone Inger, som boede overfor, om hun ikke ville varetage husets interesser, og den bedrift havde hun i ca. 3 år, iflg. Jytte, datteren af huset.
Derefter var der en mand som hed Frederik Jensen som boede på Kirkevej nr. 14., der hvor Henning bor, der kunne man hente nøglen til forsamlingshuset.
Men til sidst blev der for meget gæld, og man ”forærede” det til daværende Stigs Bjergby kommune, ved at overtage gæld og bygninger, det var den 20. november 1959 iflg., et gl., skøde var overtagelses prisen 34.600 kr.
Huset har så fået bygget lejlighed på, og det var i 1960, huset var knap nok færdig da familien flyttede ind, Det var kommunen der skulle bruge en pedel og forsamlingshusholder, og var så familien Jepsen, som blev det første værtspar. De havde dette job i 10 år for i 1970 kom andre værtspar.
Scenen og omklædningsrum blev også bygget i 1960, men blev først færdig i 61.

Oplysning er givet af:
Erland Larsen
Elly Pedersen
Jytte Nielsen
Alfred Nielsen
Hanne Madsen (datter af de første værtsfam.)
Avis udklip Holbæk amt venstreblad
Avis interview 1984 med Hjalmar Nielsen


Hvis der sidder nogle som har yderlige oplysning, billeder eller lign. om forsamlingshuset vil jeg gerne se eller hører dette. Og er der nogle som kan huske navne på værtsfolk og årstal kunne det jo også være sjovt at have dem. Send evt. en mail til stigsbforsamlingshus@gmail.com
udviklet af Olander Consulting © 2008